Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


  • UPIS


    Kandidati  mogu online da se prijave na konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine na adresi https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

    Kandidati koji se online prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (24.,25. i 26.06 od 9-13h) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

Pušten u rad e-portal za e-prijavu na Konkurs za upis

vjokic: 2019-06-19 09:48:59
Kandidati  mogu online da se prijave na konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine na adresi https://prijemni.pmf.uns.ac.rs Kandidati koji se online prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (24.,25. i 26.06 od 9-13h) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

Dodatni termini za sistematske preglede

vjokic: 2019-05-31 12:00:16
Studenti I i III godine, koji nisu bili u mogućnosti da sistematski pregled obave u svom terminu, mogu to učiniti 31.05.2019. godine bez zakazivanja u pre i posle podnevnoj smeni.

Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: Fizika)

vjokic: 2019-05-24 09:31:10
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu raspisuje javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: FIzika). U prilogu su dati tekst oglasa kao i prijava koju zainteresovani kandidati treba da popune i predaju.  

Obavestenje

vjokic: 2019-04-05 13:13:03
Studenti I i III godine studija, koji nisu obavili sistematski pregled u predviđenom roku tokom februara, to mogu naknadno da urade u periodu od 08.04. do 06.05.2019. godine.

Obaveštenje

vjokic: 2019-02-25 10:02:42
Nastava iz predmeta Aplikativni softver i Aplikativni softver - viši kurs u ponedeljak, 25.2.2019. godine se otkazuje zbog sprečenosti profesora.

Predavanje "Elementary Particle Physics - Journey to the Innards of Our Universe"

vjokic: 2019-02-13 14:18:48
U sredu 27. februara od 13h u Amfiteatru VII, imaćete priliku da slušate predavanje koje će održati dr Maciej Trzebiński. Naziv predavanja je  "Elementary Particle Physics - Journey to the Innards of Our Universe".

Raspored sistematskih pregleda

vjokic: 2019-01-17 09:47:58
Obaveštenje i raspored sistematskih pregleda

Predavanje: The Rad_Campania research program

vjokic: 2018-10-26 13:56:30
Sledeće nedelje će gost na Katedri za nuklearnu fiziku biti prof.dr Michele Gudida sa Univerziteta u Salernu, Italija. Profesor Guida će održati predavanje u četvrtak 1.11.2018. godine u 11 h u Amf. V Departmana za fiziku pod nazivom "The Rad_Campania research program: A multidisciplinary adaptive hierarchical multiscalar approach to assess the impact of Radon occurring in different environmental matrices".Nadamo se da ćete uspeti da uskladite svoje obaveze i prisustvujete predavanju.